Endocannabinoid systemet

Att aktivera sitt endocannabinoid system är en nödvändighet om man vill uppnå homeostas, d.v.s kroppen balanserar ut alla yttre och inre obalanser så att man uppnår enorma hälsofördelar, både psykiskt och fysiskt.

Endocannabinoider är naturligt förekommande föreningar som finns i den mänskliga kroppen. De har varit där i 600.000 år eller mer, men vi har bara inte lagt märke till det! En av de märkliga sakerna med endocannabinoider är deras slående likhet med de aktiva ingredienserna i hampa. som kallas fyto-cannabinoider. Det var forskarnas nyfikenhet att förstå den exakta mekanismen genom vilken cannabis verkar i kroppen som ledde till upptäckten av Endocannabinoid systemet, för ett par decennier sedan.

Vetenskapen om endocannabinoid systemet har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren. Medvetenheten om att ”endocannabinoidsystemet” är det största neurotransmittorsystemet i den mänskliga kroppen är stort. Det reglerar avkoppling, äta, sova, minne, och som noterats av den italienska vetenskapsmannen Vincenzo Di Marzo, även vårt immunsystem.

Cannabinoider främjar homeostas, upprätthållandet av en stabil inre miljö trots externa fluktuationer, på varje nivå av biologiskt liv, från sub-cellulära, till organismen. De endocannabinoider som finns naturligt i bröstmjölk, är avgörande för korrekt mänsklig utveckling, och har nästan identiska effekter som de cannabinoider som finns i hampaplantan.

Allmänt accepterat efter dess upptäckt 1995, är att endocannabinoidsystemet har kraft att balansera de andra systemen i kroppen genom att slå på eller stänga av gener.
Cannabinoider har nyckeln som kan låsa upp receptorer i hjärnan och immunsystemet.