Hampan i framtiden

I många länder bedrivs idag en intensiv forskning om hur hampan stärker kroppens eget system för att förbättra sin hälsa och hålla sig frisk.

Precis som många andra växter som Jordens fantastiska natur frambringat under miljontals år, stärker hampan kroppens eget system på ett övergripande sätt.

Runt om i världen forskar man som sagt på cannabinoider, både de som vi själva producerar i vår kropp och de som kommer från hampa. Vårt förhållningssätt till produktionen av hampa har gjort Scandinavian Hemp till föremål för intresse från vetenskapligt håll, då forskare kontaktat företaget just för att de vill undersöka hur hampans samverkande ämnen kan främja hälsa och allmäntillstånd.

Vår förhoppning är att denna forskning leder till att man i framtiden öppnar dörren för nya vägar till hälsa, där det blir vanligt att använda naturliga, ofarliga ämnen utan stora kostnader och farliga biverkningar.